Asukas- ja aluetoiminta

Tapaamisiin!

Seniori-ikäisten tapaamiset jatkuvat vapaamuotoisina joka keskiviikko klo 14.45 Kesämäen Leipomon konditoriassa, osoitteessa Karankokatu 3 (Kourula).

 

Useita kertoja vuodessa järjestetään myös tilaisuuksia, joissa on vierailevia esiintyjiä. Nämä tilaisuudet pidetään muualla kuin Kesämäen Leipomon tiloissa. 

       » Lähetä sivu ystävälle

Asukastilaisuus Kourulan päiväkotikoulun sijainnista ma 21.5. klo 17-19

Lappeenrannan kaupunki valmistelee parhaillaan asemakaavaehdotusta, jossa Kourulan uusi päiväkotikoulu sijoitetaan Kourulan itäosassa sijaitsevaan Ukkopuistoon. Lappeenrannan kaupunkisuunnittelu järjestää aiheesta asukastilaisuuden maanantaina 21.5 klo 17–19 Kuusimäen koulun ruokasalissa. Tilaisuus järjestetään ”avoimet ovet” -periaatteella, eli kaupunkilaiset voivat saapua tilaisuuteen itselleen sopivana ajankohtana.

 

Päiväkotikoulua koskeva asemakaavamuutos on tulossa uudelleen kaupunkikehityslautakunnan käsiteltäväksi touko- kesäkuussa. Päiväkotikoulun asemakaavaehdotusta käsiteltiin kaupunkikehityslautakunnassa jo huhtikuussa. Tuolloin lautakunta päätti, että esittelijän ehdotus päiväkotikoulun sijoittamisesta nykyisen päiväkodin paikalle hylätään ja kaavaehdotus tulee valmistella siten, että Kourulan päiväkotikoulu rakennetaan Ukkopuistoon.

 

Hyvinvointi- ja sivistyspalvelujen toimiala on kannattanut päiväkotikoulun sijoittamista Ukkopuistoon. Sen vahvuudeksi on laskettu metsään rajoittuminen, luontoyhteys, sekä rauhallinen ympäristö. Metsässä liikkumisen on todettu parantavan myös lasten sosiaalisia valmiuksia, motorisia taitoja, sekä vähentävän negatiivista käyttäytymistä, kuten kiusaamista.

 

Asukastilaisuuksien järjestäminen ja kaupunkilaisten kuuleminen osana kaavaprosessia on tärkeä osa kaupunkisuunnittelua. Kaupunkisuunnittelu haluaa kuulla asukkaiden mielipiteitä ja ajatuksia uutta asemakaavaehdotusta varten. Asukastilaisuuden järjestäminen on tärkeää myös sen vuoksi, että Kourulan päiväkotikoulu on ollut paljon keskustelunaiheena.

 

- Uusi päiväkotikoulu on asukkaiden elämässä merkittävä ja ihmisiä yhdistävä kokonaisuus. Se koskettaa monipuolisesti eri sukupolvia ja tarjoaa monelle ihmiselle merkityksellisen paikan elämässä. Sen vuoksi sen sijainnista käytävä keskustelu on tärkeää ja ymmärrettävää, toteaa vuorovaikutussuunnittelija Mikko Holm.

 

Kourulan asemakaavamuutokseen liittyvä asukastilaisuus on järjestyksessään kolmas. Ensimmäinen asukastilaisuus järjestettiin ns. tyhjin kartoin, jolloin asukkailta haettiin ehdotuksia päiväkotikoulun sijainniksi. Toinen asukastilaisuus järjestettiin asemakaavan luonnosvaihtoehdoista kaavan nähtävilläoloaikana
tammikuussa. Kourulan päiväkotikoulun asemakaavasta oli nähtävillä kaksi päävaihtoehtoa, joissa päiväkotikoulu oli sijoitettu Kourulan keskustaan nykyisen päiväkodin ja koulun tontille tai toisessa vaihteohdossa Ukkopuistoon.

 

Kaavaluonnoksista saatiin virallisena kuulemisaikana yhteensä 16 lausuntoa ja 23 mielipidettä. Luonnosvaiheessa saadun palautteen, viranomaislausuntojen ja mielipiteiden perusteella laadittiin edellisessä kaupunkikehityslautakunnan kokouksessa hylätty asemakaavaehdotus, jossa päiväkotikoulu sijoittuu nykyisen päiväkodin paikalle. Kourulan aluekeskukseen sijoittuvaa sijoituspaikkavaihtoehtoa pidettiin luonnosvaiheessa saadussa palautteessa erityisesti liikenteellisesti ja kaupunkirakenteellisesti parempana paikkana päiväkotikoululle kuin Ukkopuistoa.


Lisätietoja

Kaupunginarkkitehti 
Maarit Pimiä puh. 040 653 0745

Kaavasuunnittelija
Niina Seppäläinen puh. 040 668 4499

Asemakaava-arkkitehti
Matti Veijovuori puh. 040 660 5662