Asukas- ja aluetoiminta

Tapaamisiin!

Seniori-ikäisten tapaamiset jatkuvat vapaamuotoisina joka keskiviikko klo 14.45 Kesämäen Leipomon konditoriassa, osoitteessa Karankokatu 3 (Kourula).

 

Useita kertoja vuodessa järjestetään myös tilaisuuksia, joissa on vierailevia esiintyjiä. Nämä tilaisuudet pidetään muualla kuin Kesämäen Leipomon tiloissa. 

       » Lähetä sivu ystävälle

Yhdistyksen syyskokous 20.11.2018 klo 17.30-

Julkaistu 2018-10-24 18:54:23

YHDISTYKSEN SYYSKOKOUS

Aika:   Tiistaina 20.11.2018 klo 17.30-

Paikka: Kuusimäen koulun ruokala, Katajakatu 10, Lappeenranta

 

1  Kokouksen avaus
Yhdistyksen puheenjohtaja Anu Hämäläinen avaa kokouksen.


2   Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa


3   Todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Yhdistyksen sääntöjen 6 §:n mukaan yhdistyksen kokoukset on kutsuttava koolle syyskokouksen määräämällä tavalla vähintään 14 päivää ennen kokousta.   Kokouskutsu julkaistiin syyskokouksessa 21.11.2017 tehdyn päätöksen mukaisesti yhdistyksen nettisivulla 24.10.2018.


4   Vahvistetaan kokouksen työjärjestys


5   Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2019


6   Määrätään vuoden 2019 jäsenmaksun ja kannatusjäsenmaksun suuruus
Hallitus esittää, ettei jäsenmaksua määrättäisi; sitä ei ole ollut tähänkään asti.


7   Päätetään hallituksen jäsenten sekä toiminnantarkastajien palkkioista
Hallitus esittää, ettei palkkioita määrättäisi; niitä ei ole ollut tähänkään asti.


8   Hyväksytään talousarvio vuodelle 2019


9   Valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi
Hallituksen puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan.  Puheenjohtajana on vuonna 2018 toiminut Anu Hämäläinen.  Yhdistyksen sääntöjen 9 §:n mukaan yhdistyksen puheenjohtajana  voi yhtäjaksoisesti toimia enintään 10 vuoden ajan. Vuosi 2019 on yhdistyksen 11. toimintavuosi.

 

10 Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
Yhdistyksen sääntöjen 9 §:n mukaan hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi kahdeksanjäsentä.  Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että vuosittain puolet on erovuorossa. Vuonna 2018 hallituksessa ovat olleet Antti Byckling, Osmo Juvonen, Toni Kailio, Marja-Leena Kankaanranta, Tanja Karppinen, Irina Mineeva, Ahti Nuottimäki ja Kirsi Pennanen.

Erovuoroisia ovat Antti Byckling, Tanja Karppinen, Irina Mineeva sekä Marja-Leena Kankaanranta, joka valittiin vain vuodeksi 2018.  Valitaan neljä hallituksen jäsentä kaudelle 2019-2020.


11  Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille yksi varamies tarkastamaan vuoden 2019 tilejä ja hallintoa
Nykyiset toiminnantarkastajat ovat Elias Altarriba ja Anne-Mari Huurtomaa-Altarriba sekä

varatoiminnantarkastajana Ulf Hotanen


12   Päätetään yhdistyksen kokousten koollekutsumistavasta


13   Kokouksen päättäminen