Asukas- ja aluetoiminta

Tapaamisiin!

Seniori-ikäisten vapaamuotoiset tapaamiset jatkuvat joka keskiviikko klo 14.20-15.30 Kesämäen Leipomon kahvilassa, Karankokatu 3, Kourula.  Huom. Voimassa oleva koronaohjeistus turvaväleistä saattaa rajoittaa osallistujien määrää.

 

Useita kertoja vuodessa järjestetään myös tilaisuuksia, joissa on vierailevia puhujia. Nämä tilaisuudet pidetään yleensä Kuusimäen koululla. 

Uusi uimalaituri Huhtiniemeen

 

Kuntalaisaloite uudesta uimalaiturista Huhtiniemeen on kerännyt jo yli 100 allekirjoitusta! :-)
Sinäkin voit tukea sitä alla olevasta linkistä.  

https://www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/26623

 

Uusi uimalaituri Huhtiniemen uimarannalle 3.5.2022


       » Lähetä sivu ystävälle

Jäsenrekisteriseloste - hyväksytty 22.5.2018

Rekisteriseloste

henkilötietolaki (523/99) 10 §

 

 

Kuusimäen, Kourulan ja Lavolan asukasyhdistys ry:n jäsenrekisteri

 

1.    Rekisterinpitäjä

Kuusimäen, Kourulan ja Lavolan asukasyhdistys ry

c/o puheenjohtaja Anu Hämäläinen, Kettukivenkatu 2, 53850 LAPPEENRANTA

 

Rekisteriasioita koskevat tiedustelut

Rekisteriasioita hoitava henkilö: Ahti Nuottimäki, Katajakatu 11 D 19, 53810 LAPPEENRANTA; puh. 040 595 3661; s-posti ahti.nuottimaki@pp.inet.fi

 

2.    Rekisterin nimi

Kuusimäen, Kourulan ja Lavolan asukasyhdistys ry:n jäsenrekisteri

 

3.    Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain 8 §:n perusteella Kuusimäen, Kourulan ja Lavolan asukasyhdistyksen jäsenrekisterinä käyttökohteina:

-       jäsenasiat

-       mahdolliset jäsenmaksut

-       mahdolliset huomionosoitukset

-       tiedotteet kirjeitse, sähköpostilla tai tekstiviestillä

 

4.    Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kirjataan jäsenten seuraavat perustiedot:

-       nimi

-       osoite

-       mahdollinen puhelinnumero

-       mahdollinen sähköpostiosoite

-       yhdistyksen hallituksen kokouspäivämäärä, jolloin jäsenanomus on hyväksytty

-       yhdistyksen hallituksen kokouspäivämäärä, jolloin ero jäsenyydestä on käsitelty

 

5.    Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot kerätään ja päivitetään pääsääntöisesti rekisteriin kirjatulta itseltään. Lisäksi niitä voidaan päivittää myös osoite-, päivitys- tai muuta vastaavaa palvelua tarjoavalta rekisterinpitäjältä.

 

6.    Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Rekisterinpitäjä ei luovuta säännönmukaisia tietoja ulkopuolisille. Jäsenistön tietoja päivitetään jäsenrekisterin tietojen mahdollisesti muututtua. Tietoja ei ole tarpeen siirtää eikä siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle henkilötietolain sallimalla tavalla.
 
7.    Rekisterin suojauksen periaatteet
Jäsenrekisterin käyttöoikeus on vain rekisterinpitäjällä ja rekisteriasioita hoitavalla henkilöllä. Excel-taulukkomuotoiseen sähköiseen rekisteriin pääsyn edellytys on käyttäjätunnus ja salasana.  Tulosteina olevia henkilötietoja säilytetään rekisterinpitäjän tilassa, joka on lukittu.
 
8.    Tarkastusoikeus, tarkastusoikeuden toteuttaminen ja kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat tiedot Kuusimäen, Kourulan ja Lavolan asukasyhdistyksen jäsenrekisterissä. Tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioita hoitavalle henkilölle tai yhdistyksen hallitukselle. Tarkastuspyyntö voidaan esittää myös suullisesti yhdistyksen kokouksessa. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista. Koska rekisterinpitäjä ei luovuta jäsenrekisterin tietoja ulkopuolisille, rekisteröidyllä ei ole tarvetta erikseen kieltää jäsentietojen luovuttamista.

 

Tämä rekisteriseloste on käsitelty ja vahvistettu Kuusimäen, Kourulan ja Lavolan asukasyhdistys ry:n hallituksen 22.5.2018 pidetyssä kokouksessa.