Asukas- ja aluetoiminta

Tapaamisiin!

Seniori-ikäisten vapaamuotoiset tapaamiset jatkuvat joka keskiviikko klo 14.20-15.30 Kesämäen Leipomon kahvilassa, Karankokatu 3, Kourula.  Huom. Voimassa oleva koronaohjeistus turvaväleistä saattaa rajoittaa osallistujien määrää.

 

Useita kertoja vuodessa järjestetään myös tilaisuuksia, joissa on vierailevia puhujia. Nämä tilaisuudet pidetään yleensä Kuusimäen koululla. 

Uusi uimalaituri Huhtiniemeen

 

Kuntalaisaloite uudesta uimalaiturista Huhtiniemeen on kerännyt jo yli 100 allekirjoitusta! :-)
Sinäkin voit tukea sitä alla olevasta linkistä.  

https://www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/26623

 

Uusi uimalaituri Huhtiniemen uimarannalle 3.5.2022


       » Lähetä sivu ystävälle

LAUSUNTO 8.3.2022: Kuusimäen koulun toiminta turvattava

Lappeenrannan läntisellä alueella asuu noin 15.000 asukasta.  Läntinen alue on pääosin asukkaita houkutteleva alue, tai ainakin väestön määrä säilyy ennallaan.  Kourulaan on kaavoitettu Ukonpuiston alueelle uusia pientalojatontteja, jotka ovat menneet hyvin kaupaksi, joten todennäköisesti myös lasten lukumäärä alueella kasvaa.

 

Lappeenrannan kaupunki on päättänyt rakennuttaa uuden Sammontalon siten, että se otettaisiin käyttöön vuonna 2024.  Uusimpien väestöennusteiden mukaan Sammontaloon ei kuitenkaan mahdu kaikki peruskoulun 1–9 luokkien oppilaat suunnitellulta alueelta.  Tästä syystä Kuusimäen, Kourulan ja Lavolan asukas-yhdistys pitää tärkeänä, että Kuusimäen koulu sekä Kourulan toimintakeskus/

palloiluhalli pidetään käyttökunnossa vähintään viiden, jopa kymmenen vuoden tähtäimellä, sillä ennusteiden mukaan Kuusimäen koulussa olisi vähintään noin 100 oppilasta ainakin seuraavat viisi vuotta.  Noin 40 vuotta vanha Kuusimäen koulurakennus on käyttökelpoisessa kunnossa, ja siellä on mm. asianmukainen ruokala, teknisten töiden opetustila sekä toimistotiloja.  Lisäksi Kourulan päiväkodin esikouluryhmä toimii Kuusimäen koulun yhteydessä. Asukasyhdistys toivoo, että em. rakennuksiin tehtäisiin esim. tiivistekorjausten lisäksi tarvittaessa ulkokaton uusinta.

 

Alueemme asukkaat ovat olleet erittäin tyytyväisiä Kourulan päiväkodin uuteen tilaelementtirakennukseen.  Mikäli Kuusimäen koulu päätettäisiin sulkea em. perusteluista huolimatta, tulee asukasyhdistyksemme vaatimaan, että Kourulan päiväkodin yhteyteen rakennetaan toimitilat esikoululaisille sekä peruskoulun 1-2-luokkalaisille, sillä katsomme, ettei varsinkaan Kourulasta ole toistaiseksi turvallisia kävelyreittejä 6-8 -vuotiaille lapsille Helsingintien yli Sammontaloon.

 

 

 

LAUSUNTO LPR Kuusimäen koulun toiminta turvattava.