Asukas- ja aluetoiminta

Yhteystiedot

Yhdistyksen puheenjohtaja

TARJA VAHTOKARI-SAHARI

 

Voisalmensaarelaisten avoin Facebook-ryhmä

https://www.facebook.com/groups/1207248589389202/

Mallu-auto

Voisalmi, Sivuapteekin piha

Mallu-auton aikataulut nähtävillä Valintatalojen ilmoitustauluilla ja Eksoten verkkosivuilla

 

Sairaanhoitajan vastaanotto,
ajanvaraus p. 05 352 7260 tai www.hyvis.fi

Laboratorioajanvaraus
p. 05 352 4410

VOISALMEN SIVUAPTEEKKI 

Voisalmentie 5

puh. 05 4156415  

VOISALMEN KOULU

Voisalmentie 19

Rehtori Jyrki Auronen
040 526 5691

 

Harjaantumisopetus 2
Lönnrotinkatu 7,

53600 Lappeenranta

Yhdysopettaja Marja-Liisa Ukkonen
0400 158 453

       » Lähetä sivu ystävälle

ASUKASYHDISTYKSENÄ OLEMME VOINEET VAIKUTTAA MONIIN ALUEEN ASIOIHIN:

 

 

Kuvassa  oleva Tyysterniemen ja Voisalmensaaren välinen kevyen liikenteen silta on alueen asukkaiden ensimmäisiä tuloksellisia toiveita.

 

 

 

 

 

 

2010-luvulla


             Terveysaseman tilalle saatiin Eksoten Mallu-auto, joka käy torstaisin sekä Voisalmen
             että Kivisalmen kauppojen parkkipaikoilla. Asukkaat saavat ajanvarauksella 
             sairaanhoitajan palvelut edelleen läheltä.

            
             Voisalmi-Kivisalmi -alueelle suunniteltu täysimittainen 18-reikäinen frisbeegolfrata

             -hanke kohtasi asukkaiden taholta voimakasta vastustusta radan esittelytilaisuudessa

             syksyllä 2011. Radan suunnittelu alueelle lopetettiin.

 

             2011 Tyysterniemen kärki säilyy virkistysalueena - ainakin toistaiseksi. Asukkaiden

             aktiivisen vastustuksen tuloksena Tyysterniemen kärjen pientalo-alue vedettiin pois

             kaavoitusohjelmasta teknisen lautakunnan kokouksessa 19.10.2011. Tukea saatiin

             myös alueen ulkopuolelta.

2000-luvulla 

 • 2007 Asukastilaisuus ja kirje kaupunginhallitukselle sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksestä siirtää Voisalmen terveysaseman palvelut toistaiseksi keskusterveysasemalle. Asukkaat vaativat palveluja takaisin.
 • 2004 Asukastilaisuus ja esitys teknisen keskuksen kaavoitusosastolle ns. ”Voisalmen rantapuiston” asemakaavaluonnoksesta. Asukkaiden mielestä kaupungin tulisi luopua Voisalmen rantapuiston kaavoitussuunnitelmasta mutta yksittäistapauksissa toivotaan joustoa hyvin perusteltuna.
 • Asukastilaisuudessa käsiteltiin alueen puistoalueiden siistimis- ja maisemointisuunnitelmaa
 • 2003 Asukastilaisuus ja kirje kaupunginhallitukselle sosiaali- ja terveyslautakunnan suunnitelmista

1990-luvulla

 • Asukastilaisuudessa päätettiin esittää 1990 kaupungin hallitukselle alueterveyskeskus-palvelujen aikaansaamiseksi Voisalmeen. Lisäksi esitettiin selvitettäväksi lääkevarasto- ja kotisairaanhoitopalvelut, vanhusten palvelutalo / avopalvelut sekä korttelitupatoiminta.
 • Neuvoteltiin palvelutalo Pajurannan tontista ja varsinaisesta palvelutalosta.
 • Kivisalmen ja Voisalmen postipalveluiden siirryttyä yksityiselle yrittäjälle ja pankkipalveluiden loputtua neuvotteluja pankkiautomaatin saamiseksi Voisalmeen.
 • puoli vuotta toimi kesäaikana ”kylätalkkari” siivoten ja puhdistaen ja raivaten uimarantoja ja alueen puistoja
 • 1995 Kivisalmen uuden asuinalueen uimarantojen kunnostus lisäämällä rantahiekkaa
 • Kariniemen venelaiturin rakentamisen avustaminen
 • 1995 Kivisalmeen Honkasaarentien varteen lasten leikkipuiston perustaminen leikkivälineineen
 • Esityksiä katujen kestopäällystämisestä
 • Asukastilaisuudessa päätettiin antaa lausunto tekniselle keskukselle Lemminkäisen suunnitelmasta perustaa Mertaniemeen kivimurskaamo
 • Esitys energialaitokselle: Kivisalmen uuden asuinalueen kevyenliikenteen väylille eitetään valaistusta liikenneturvallisuus syistä. Erityisesti koululaiset käyttävät väyliä.

1980-luvulla

 • Esitys pururadan valaisemiseksi
 • Erityisesti ikääntyneet esittivät kaidetta Voisalmentieltä Saratielle nousevan kevyenliikenteen väylälle.
 • Asukkaat esittivät rakennettavaksi jalkakäytävän pätkää Voisalmentielle Sammaltien risteyksestä linja-autopysäkille.

1970-luvulla

 • Tyysternimentien ja Voisalmentien sillalle kevyelle liikenteelle oma silta
 • Voisalmentielle Voisalmen koulun kohdalle liikennevalot ja niiden poistamissuunnitelman torjuminen